Individuální terapie           

Forma

Osobní konzultace v místě našeho Centra

Online konzultace na vybrané platformě (Google meet, Zoom, Skype, aj.)

Způsob práce

Při individuální psychoterapii klademe důraz na jedinečnost Vašich prožitků, názorů, významů, zkušeností a společně hledáme možností jak rozvíjet řešení.

Při individuální terapii společně hledáme řešení s důrazem na Vaší individualitu a jedinečnost.

Klademe důraz na bezpečný prostor a důvěrný vztah, který umožňuje otevírat i taková témata, která klient sdílí se svými blízkými či vůbec s dalšími lidmi jen velmi obtížně či dokonce tato témata raději s nikým nesdílí.


Na druhou stranu - změny a kroky k řešení, které klient spolu s terapeutem v individuálním setkání vymyslí a které klient posléze v běžném životě uskuteční, mohou významně ovlivnit i celý jeho rodinný, pracovní či jakýkoli jiný životní systém. 

Cena

Cena je vždy určována platným ceníkem zde

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete využít programu k uhrazení 10ti sezení, více informací zde

 Pro objednání individuální terapie nás prosím kontaktujte zde