Koučování           
Profesionální doprovázení, podpora a podněcování klienta na cestě k naplnění jeho cílů

Forma

Spolupráce probíhá individuálně či skupinově.

Prostor

Koučování může probíhat v našich prostorách, v prostorách Vaší firmy/organizace, nebo případně ve smluveném dopředu definovaném a objednaném prostoru.

Frekvence

Jedná se o spolupráci delšího charakteru. Je vždy postavena na předem sjednané sérii konzultací a individuální potřebě/tématu s přihlédnutím k časovým a finančním možnostem klienta. 

Série konzultací k jednomu tématu je obvykle 10 setkání.

Cena

Cena za koučování je smluvní, Orientační rozmezí je uvedeno v ceníku. Vždy záleží na sjednané formě, rozsahu, počtu účastníků apod.

Lorem ipsum headerum

Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam viverra.
Mauris commodo quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien.