Supervize         
Respektující, reflektující, obohacující a bezpečná konzultační činnost nejen pro pomáhající profesionály

Forma

Individuální forma supervize pro jednotlivé pomáhající profesionály (psychoterapeuti, pedagogové, sociální pracovníci aj.)

Skupinová supervize pro týmy pomáhajících profesionálů

Prostor

Supervize může probíhat v našich prostorách či v prostorách Vaší organizace.

Při supervizi ve Vašich prostorách bereme v úvahu náš čas strávený na cestě.

Frekvence

Jednorázová konzultace

Dlouhodobá spolupráce na základě individualizovaného supervizního kontraktu s přihlédnutím k časovým a finančním možnostem klienta.

Cena

Cena supervize je smluvní, Orientační rozmezí je uvedeno v ceníku. Vždy záleží na sjednané formě, rozsahu, počtu účastníků apod.

Pro objednání supervize mě prosím kontaktujte zde