Mgr. JANA HOSTOVSKÁ

Psychoterapeutka, koučka a supervizorka

Členka České Asociace pro Psychoterapii

Absolventka výcviku Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie

Absolventka kurzu krizové intervence, psychiatrického minima a práce s rodinou

Frekventantka výcviku v systemické supervizi a koučování

Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.


„Změny, na kterých pracujete teď, jsou ty, které budou utvářet Vaši budoucnost“

Při spolupráci s klientem se zaměřuji na proces změny. Ať už jde o takové, kterých chce dosáhnout klient sám, nebo ty, které přichází vlivem vnějších okolností. Jsem přesvědčená, že první krok ke změně je začátkem cesty za Vámi preferovanou budoucností, novou kapitolou příběhu. Pracovat teď a tady se všemi okolnostmi ovlivňujícími tento „start“ umožňuje soustředit se na výsledek, cestu kupředu bez ohlížení se zpět za tím, co již v napsaném příběhu přepsat nelze.

Uvědomuji si, že pro odhodlání se ke změnám, je potřeba vytvoření bezpečného prostoru a to zejména v oblasti vztahu a důvěry bez soudů a předsudků.


Mgr. MARKÉTA BUREŠOVÁ

Psychoterapeutka, konzultantka

Členka České Asociace pro Psychoterapii

Absolventka výcviku Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie

Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.
„Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, tak se věci, na které se díváte, změní.“ M. Planck

Na řešení zaměřená terapie a respekt ke klientům jsou základními kameny mé terapeutické a konzultační práce. Ve své psychoterapeutické a konzultační praxi se věnuji tématům osobního rozvoje, vztahů a sebevědomí. 
Vlastní životní zkušenost mě přivedla k rozhodnutí věnovat se v rámci psychoterapie také podpoře rodičů, kteří se často v souvislosti s jiným vývojem svých dětí (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie, ADHD, ADD aj.) potřebují zorientovat v situaci, naučit se nové pohledy 
na různé situace a především nebýt na zvládání změny sami.
Nabízím bezpečný prostor, ve kterém můžeme společně hledat cesty k řešení a zvládání situací, se kterými přicházíte.

                                                                      
                                                                                


Mgr. Filip Hajna


Psychoterapeut, lektor, krizový intervent

Člen České Asociace pro Psychoterapii

Absolvent výcviku Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie

Absolvent výcviku krizové intervence

Více než 250 hodin specializačního vzdělávání

Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.


Mou cestou i cílem je pomáhat lidem snáze zvládat obtížné životní situace. Provázet je změnami, krizemi a hledat nové úhly pohledu na věc. 

Chci svým klientům pomoci orientovat se v emocích, zvládat stres a podporovat stabilní a fungující vztahy v soukromí i pracovním týmu.

Pracuji jako lektor a školitel pro odbornou veřejnost a firemní klientelu. Současně také jako vedoucí krizové ambulance a psychoterapeut. Mám zkušenosti s prací a terapií u násilných osob, rodinných systémů a vyjednávání v konfliktních a krizových situacích. Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii a místopředsedou Klubu sociálních služeb České manažerské asociace.