Mgr. JANA HOSTOVSKÁ
NOVĚ možné konzultace v Praze

„Změny, na kterých pracujete teď, jsou ty, které budou utvářet Vaši budoucnost“


 • Psychoterapeutka, koučka a supervizorka
 • Členka České Asociace pro Psychoterapii
 • Absolventka výcviku Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie
 • Absolventka kurzu krizové intervence, psychiatrického minima a práce s rodinou
 • Frekventantka výcviku v systemické supervizi a koučování
 • Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.


Při spolupráci s klientem se zaměřuji na proces změny. Ať už jde o takové, kterých chce dosáhnout klient sám, nebo ty, které přichází vlivem vnějších okolností. Jsem přesvědčená, že první krok ke změně je začátkem cesty za Vámi preferovanou budoucností, novou kapitolou příběhu. Pracovat teď a tady se všemi okolnostmi ovlivňujícími tento „start“ umožňuje soustředit se na výsledek, cestu kupředu bez ohlížení se zpět za tím, co již v napsaném příběhu přepsat nelze.

Uvědomuji si, že pro odhodlání se ke změnám, je potřeba vytvoření bezpečného prostoru a to zejména v oblasti vztahu a důvěry bez soudů a předsudků.

Mgr. MARKÉTA BUREŠOVÁ

„Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, tak se věci, na které se díváte, změní.“ M. Planck

Na řešení zaměřená terapie a respekt ke klientům jsou základními kameny mé terapeutické a konzultační práce. Ve své psychoterapeutické a konzultační praxi se věnuji tématům osobního rozvoje, vztahů a sebevědomí.
Vlastní životní zkušenost mě přivedla k rozhodnutí věnovat se v rámci psychoterapie také podpoře rodičů, kteří se často v souvislosti s jiným vývojem svých dětí (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie, ADHD, ADD aj.) potřebují zorientovat v situaci, naučit se nové pohledy na různé situace a především nebýt na zvládání změny sami.
Nabízím bezpečný prostor, ve kterém můžeme společně hledat cesty k řešení a zvládání situací, se kterými přicházíte.

                                                              MARCELA BUCHTOVÁ


 • Psychoterapeutka
 • Absolventka výcviku Solutions focus - komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení
 • Absolventka dvouletého kurzu Psychologie a Rogersovské psychoterapie
 • Absolventka výcviku "Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce"
 • Rozšiřující vzdělávání, kurzy a semináře v oblasti arteterapie
 • Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.

Nabízím pomoc lidem ve složitých životních situacích i těm, kteří mají zájem o sebepoznání a osobní rozvoj. Při konzultacích vytvářím podmínky pro nalézaní vlastního, jedinečného řešení.

Můj terapeutický přístup je jedním z nových moderních přístupů v systemické terapii a díky němu budeme společně moci pracovat s Vaším světem a aktivovat Vaše vlastní schopnosti.

Mgr. JAKUB ČERNÝMgr. FILIP HAJNA

 • Psychoterapeut, lektor, krizový intervent
 • Člen České Asociace pro Psychoterapii
 • Absolvent výcviku Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie
 • Absolvent výcviku krizové intervence
 • Více než 250 hodin specializačního vzdělávání
 • Při své práci  se plně hlásím k etickému kodexu.