S čím Vám může terapie u nás pomoci?

Pokud se na situaci, v níž se nacházíte, cítíte sami, potřebujete se v ní lépe orientovat, nemáte možnost ji s nikým probrat,
chcete na ni nahlédnout z jiného úhlu, nebo máte zájem o svůj rozvoj v osobním či pracovním životě, kontaktujte nás zde

Individuální terapie

Potřebujete pomoci se zvýšením sebeúcty a sebedůvěry?

Hledáte podporu se zvládáním změn, které přinášejí jednotlivé životní etapy, jako je například krize středního věku, narození dítěte, odchod do důchodu aj.?

Potýkáte se se silnými emocemi (např. strach, vztek, smutek aj.)a jejich zvládáním?

Chcete pracovat na zlepšování Vašich osobních vztahů?

Potřebujete pomoci s tím, jak se cítíte, pomocí  reflexe vlastních myšlenek?

Hypnoterapie 

Chcete najít své vnitřní zdroje, nebo silné stránky?

Objevují se u vás pocity, které nedokážete pojmenovat ani zjistit jejich původ? 

Potřebujete pracovat se svým tělem na zmírnění bolesti například po lékařských zákrocích?

Hledáte pomoc při odstranění stresu, strachu či nervozity?

Máte potíže spojené s migrénou?

Pracujete na zlepšování koncentrace a paměti?

Rodinná a párová terapie

Čekají vás změny související s předrozvodovým, rozvodovým či porozvodovým uspořádáním vaší rodiny?

Řešíte potíže v oblasti rodinných vztahů?

Vnímáte partnerské či manželské obtíže?

Potřebujete zlepšit komunikaci se svým partnerem, nebo jiným/dalším členem rodiny?

Vyskytla se ve Vašem vztahu nevěra?

Neshodujete se na výchově dětí?

Cítíte, že se ve vztahu či rodině odcizujete?

Výše jsou uvedena vzorová témata, terapie je vždy zcela individuální.