Rodinná a párová terapie           

Forma

Rodinná i párová terapie probíhá formou osobní konzultace v místě našeho Centra

Pro párovou konzultaci je možné individuálně sjednat i online formu terapie na vybrané platformě (Google meet, Zoom, Skype, aj.).

Způsob práce

Při párové a rodinné terapii Vám nabízíme bezpečný prostor pro komunikaci a konstruktivní spolupráci v rámci vyřčených témat, která jsou obtížná, jako pár či rodinu Vás zatěžují a neumožňují Vám prožívat dostatek spokojenosti v osobním a společném životě. 

V rámci našeho terapeutického rozhovoru poskytujeme prostor všem zúčastněným k vyslovení jejich názorů, více či méně odlišných očekávání a pohledů na dané téma. Čím větší pestrost rozhovoru, tím větší naděje, že jako pár či rodina budete schopni nalézt to nejvhodnější řešení a tím proměnit sebe a svoji situaci.  

Cena

Cena je vždy určována platným ceníkem zde

U obou terapií je ponechán pro konzultaci delší čas, z pravidla se jedná o 90 minut.

Pro objednání párové či rodinné terapie nás prosím kontaktujte zde